Home Tin tức Lich Thi HK2 -khoi 6,7,8,9
Lich Thi HK2 -khoi 6,7,8,9 In
Thứ tư, 20 Tháng 4 2011 11:16

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẬN 5              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  TRƯỜNG THCS TRẦN BỘI CƠ                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II _ Năm học 2010 - 2011

- Các môn không thi tập trung Khối 6,7,8:

+ Thể dục, Nhạc, Mỹ thuật, Môn Tự chọn, Công nghệ, Tin học, Hoa văn: Thi từ ngày 11/04 đến 23/04/2011.

- Các môn thi đề trung Khối 6, 7, 8:

+ Môn Giáo dục Công dân: Thi thứ bảy 16/04/2011.

+ Môn Sử: Thi thứ hai 18/04/2011.

+ Môn Địa: Thi thứ bảy 23/04/2011.

+ Môn Sinh: Thi thứ hai 25/4/2011.

- Các môn không thi tập trung Khối 9:

+ Môn Thể dục, Công nghệ, Hoa văn: Thi từ ngày 04/04 đến 09/04/2011.

- Các môn thi đề trung Khối 9:

+ Môn Giáo dục Công dân: Thi thứ tư 13/04/2011 (Tiết 4).

+ Môn Địa: Thi thứ năm 14/04/2011 (Tiết 4).

+ Môn Hóa: Thi thứ sáu 15/04/2011 (Tiết 4).

LỊCH KIỂM TRA KHỐI 9

Ngày

Kiểm tra

Buổi

Môn kiểm tra

Thời lượng

Giờ tập trung Hs

Thứ Tư

27/04/2011

Sáng

Ngữ văn (K9)

Lý (K9)

90 phút

45 phút

6h45

9h20

Khối 8 bán trú: học bình thường;

Các lớp 8 còn lại: Nghỉ tự ôn tập ở nhà

Khối 6,7: Học bình thường

Thứ Năm

28/04/2011

Sáng

Sử (K9)

Sinh (K9)

45 phút

45 phút

6h45

8h30

Khối 8 bán trú: học bình thường;

Các lớp 8 còn lại: Nghỉ tự ôn tập ở nhà

Khối 6,7: Học bình thường

Thứ Sáu

29/04/2011

Sáng

Toán (K9)

Anh (K9)

90 phút

60 phút

6h45

9h20

Khối 8 bán trú: học bình thường;

Các lớp 8 còn lại: Nghỉ tự ôn tập ở nhà

Khối 6,7: Học bình thường

 

 

 

LỊCH KIỂM TRA KHỐI 6, 7, 8

Ngày

kiểm tra

Buổi

Môn kiểm tra

Thời lượng

Giờ tập trung Hs

Thứ Ba

03/05/2011

Sáng

Ngữ văn (K8)

Lý (K8)

90 phút

45 phút

6h45

9h20

Khối 9: Nghỉ học

Khối 6,7,8: Học bán trú

Chiều

Ngữ văn (K6,7)

Lý (K6,7)

90 phút

45 phút

12h45

15h45

Thứ Tư

04/05/2011

Khối 6,7,8: Nghỉ tự ôn tập ở nhà

Khối 9: Học bình thường

Thứ Năm

05/05/2011

Sáng

Hóa (K8)

Anh (K8)

45 phút

60 phút

6h45

8h30

Khối 9: Nghỉ học

Khối 6,7,8: Học bán trú

Chiều

Toán (K6,7)

Anh (K6,7)

90 phút

60 phút

12h45

15h45

Thứ Sáu

06/05/2011

Sáng

Toán (K8)

90 phút

6h45

Khối 6,7,9: Nghỉ học

Thứ Bảy

07/05/2011

Khối 9: Học bình thường

Khối 6,7,8,: Nghỉ học

 

                                                                                     

 

                                                                      BAN GIÁM HIỆU

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Search

Video Clip

Thăm dò ý kiến

Thăm dò ý kiến
 Xây dựng bởi Viettel-HCM e-Education Center © 2011